Generalforsamling 2022

Der vil blive afholdt generalforsamling den første uge i marts. Der vil blive forandringer i bestyrelsen da et eller flere medlemmer ikke ønsker genvalg.

Alex Larsen formand, vandpasser m.m. ønsker at fratræde efter 16 år på posten.

Derfor søger vandværket efter dedikerede personer der kunne tænke sig at være med til at forme, drive vores lokale vandforsyning, værket er i god stand og er løbende blevet opdateret, fornyet både teknisk og den computer styrede del af anlægget.

Man kan henvende sig til bestyrelsen  hvis det har interesse.

På bestyrelsens vegne

Alex Larsen