Vandværk 2017

Menu
P

    Vi har i foråret 2019 udskiftet udpumpningsanlægget og fornyet rørføringen på vandværket
    med rustfrie rør ventiler m.m. igen et spørgsmål om hygiejne og forsyningssikkerhed.

    Vandværket fremstår idag som et moderne EDB styret vandværk med den bedste hygiejne,
    så man kan leve op til dagens standard.

     På Generalforsamlingen i 2017 blev der taget beslutning om montering af fjernaflæste
     målere, dermed vil vandværket selv sørge for aflæsningen. Det vil selvfølgelig stadig
     være muligt at følge sit vandforbrug som man plejer.

   

   

         Nye fjernaflæste vandmålere, dansk udviklet fra firmaet Kamstrup.

    

    Afdækning af filterenhederne

    

           Sko overtræk.