Vandværket fremstår idag som et moderne EDB styret vandværk med den bedste hygiejne,
    så man kan leve op til dagens standard.

     På Generalforsamlingen i 2017 blev der taget beslutning om montering af fjernaflæste
     målere, dermed vil vandværket selv sørge for aflæsningen. Det vil selvfølgelig stadig
     være muligt at følge sit vandforbrug som man plejer.

     I 2019 blev det besluttet at opgradere/forny rentvandspumperne og udskifte den gamle

     manifold med nyt i rustfrit stål, samtidig blev rørføringen på vandværket ændret så man

     har mulighed for at lukke for sektioner af vandforsyningen i tilfælde af vandbrud eller

     vedligehold.

  

   

         Nye fjernaflæste vandmålere, dansk udviklet fra firmaet Kamstrup.

    

    Afdækning af filterenhederne

    

           Sko overtræk.