Der er på kommunal anledning oprettet et nyt regulativ for private
 almene vandværker på langeland.

 Regulativet vil være gældende fra 19-12-2022 for Lohals vandværk, Snøde vandværk
 Tullebølle vandværk, Humble vandværk og Langeland Forsyning.

 

 Her et link til regulativet: Regulativ