Der er på kommunal anledning oprettet et nyt regulativ for private
 almene vandværker på langeland.

 Regulativet vil være gældende fra 1-01-2011 for Lohals vandværk, Snøde vandværk
 Tullebølle vandværk og Humble vandværk.

 Regulativet vil blive sendt ud til alle forbrugere sammen med de nye vedtægter
 og et revideret takstblad i løbet af sommeren.

 Regulativ og vedtægter kan afhentes hos Lohals IT Søndergade 81 Lohals

 Her et link til regulativet: Regulativ