Takstblad PDF fil

 

  Takstblad 2024

 

 

Driftsbidrag

 

Eks. moms

Inkl. moms

Fast årlig afgift pr. bolig/ejendom

kr.

525,00

656,25

Målerleje – årlig pr. vandmåler

kr.

150,00

187,50

Vandafgift pr. m3.

kr.

4,50

5,63

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)

kr.

6,37

7,96

Byggevand

Kr.

4,50

5,63

Vand til anden forsyning

Kr.

4,50

5,63

Vand til brandslukning pr. m3 pris

Kr.

4,50

5,63

 

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)

 

Eks. moms

Inkl. moms

Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig

kr.

6.000,00

7500,00

Øvrige forbrugere 2000- 9999 m3/år

kr.

9.000,00

11.250,00

Forbrug over 10.000 m3 efter forhandling

Kr.

 

 

Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

 

 

Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.)

kr.

 

 

Stikledningsbidrag pr. stk. Stikledning til skel max. 25 m

kr.

8.000,00

10.000,00

Målerbrønd

kr.

Dagspris

 

 

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om - eller tilbygning kan der opkræves et eller flere

hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. regulativ og fordelingsnøgle.

 

Gebyrer

 

Eks. moms

Inkl. moms

Vandmåler (udskiftning grundet beskadigelse)

 

Dagspris

 

Rykkergebyr

kr.

100,00

Momsfrit

Lukkegebyr 100 kr. + omkostninger efter regning VVS

kr.

100,00

Momsfrit

 

 

 

 

Flyttegebyr

kr.

100,00

125,00

Gebyr for ekstraordinær aflæsning af vandmåler

kr.

300,00

375,00

Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger for genåbning

kr.

1.000,00

1.250,00

Renter ved for sen indbetaling 2% pr. påbegyndt måned efter forfald, dog min.

 

 

20,00

 

Momsfrit

 

 

Har en bruger været i restance i 2 på hinanden følgende halvår, skal vandafgiften fremover betales

forud for hele året ved den første opkrævning i året.

 

Vandafgiften opkræves halvårsvis.

 

 

Ikrafttrædelsesdato, den 1. januar 2024

 

Bestyrelsen for LOHALS VANDVÆRK