Så er de nye vedtægter klar.
Der er ikke væsentlige ændringer i opdateringen, men et mere
moderne sprogbrug, og en ændring ang. revision har været
nødvendig.

De nye regulativer og vedtægter samt et opdateret takstblad
vil blive omdelt til alle forbrugere i løbet af sommeren.

Regulativ og vedtægter kan afhentes hos Lohals IT Søndergade 81 Lohals

   Link: Vedtægter