Vigtige telefon numre til vandværket. mail adresse vand@lohalsvandvaerk.dk

    Formand:           Tlf: 23 22 31 81 Ejvind Skive
                               Vestervænget 20 Lohals 5953 Tranekær

    Næstformand:    Tlf: 30 66 17 60  Karsten Hansen
                                Houvej 45 Lohals 5953 Tranekær

    Kasserer:           Tlf: 21 86 21 69  Sabine Nickel 
                                Stoense Udflyttervej 12 5953 Tranekær

                             Tlf: 62 55 13 51   Svend Erik Jensen
                                Uglebjergvej 2 Lohals 5953 Tranekær

                             Tlf: 21 65 92 36 Jacob Ottesen
                                 Houvej 86 Lohals 5953 Tranekær

                             Vandpasser Jan Jessen Tlf. 50 21 70 29