Vigtige telefon numre til vandværket. mail adresse vand@lohalsvandvaerk.dk

    Formand:           Tlf: 23 22 31 81 Ejvind Skive
                                Vestervænget 20 Lohals 5953 Tranekær

    Næstformand:   Tlf: 23 25 19 92 Ole Rene Rasmussen
                                Stigtehaven 26 Lohals 5953 Tranekær

    Kasserer:            Tlf: 21 86 21 69  Sabine Nickel 
                                Stoense Udflyttervej 12 5953 Tranekær

                                Tlf: 62 55 13 51   Svend Erik Jensen
                                Uglebjergvej 2 Lohals 5953 Tranekær

                                Tlf: 62 55 14 60 Per Vigsø
                                Birkevej 11 Lohals 5953 Tranekær

                             Vandpasser Jan Jessen Tlf. 50 21 70 29